Nederlandse ambassade in Valletta, Malta

Malta

De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en multilaterale contacten.

De ambassade heeft de beschikking over een klein fonds waaruit bijdragen aan projecten kunnen worden verstrekt die tot doel hebben de Nederlands-Maltese betrekkingen te bevorderen of het Nederlandse beleid te ondersteunen.